Tlf: +47 92 03 16 15
Sømsveien 170, nr 1, 4638 Kristiansand S

Hva er Osmose / Omvendt Osmose

  • Osmose er en naturlig prosess som foregår i veggen til alle levende celler, hvor celleveggen fungerer som en semi-permeabel membran
  • Denne egenskapen tillater vann i å passere gjennom en membran mye lettere enn oppløste mineraler.
  • I en beholder med to væsker, hver med forskjellig konsentrasjon av mineraler, vil vannet i løsningen med lavest konsentrasjon prøver å fortynne den mer konsentrerte løsningen. Denne vanngjennomtrengingen genererer en betydeling trykkdifferanse mellom de to løsningene.
  • Typisk tommelfinger regel er at for hver 100 mg/l med oppløst mineral tilsatt (f. eks. salt) øker osmosetrykket med omtrent 1 psi (= 0.07 bar).
  • Sjøvann har en mineralkonsentrasjon på typisk 35 g/l. Dette skulle tilsi et osmosetrykk på rundt 25 bar.

Osmose – Skjematisk Framstilling


Osmose

Omvendt Osmose – Skjematisk Framstilling


Omvendt osmose


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Etech

Sømsveien 170, nr 1
4638 Kristiansand S

Managing Director

Bengt de Vylder Larsen
bengt.larsen@etechmiljo.no

Tlf

Tlf: +47 92 03 16 15
Webdesign ©2008-2020 Web Norge